Hyvä Tehyläinen

Olen kätilö Päivi Kiili ja ehdolla Tehyn valtuustoon, koska tahdon että

  • Palkkaus saatetaan vastamaan koulutusta ja työn vaativuutta

  • Alan työhyvinvointia vahvistetaan ja johtajuuskulttuuria muokataan palvelevaksi johtajuudeksi

  • Tehyläisten yrittäjien ja ammatin- harjoittajien yritystoimintamahdollisuuksia tuetaan

Luottamustoimeni Tehyssä

  • HUSin Naistensairaalan AO 102 Hallituksen jäsen

  • Varatyösuojeluvaltuutettu HUS:n lastenpsykiatrian, synnytysten ja naistentautien alueella

PK_no_bg_edited.jpg

435

Muista

     äänestää

Arvo_ammattitaidolle_ry.PNG

Kokemukseni käytössäsi

Paivi_Kokemus.png

Olen ehdokas, jolla on koulutusta ja vuosikymmeniä pitkä kokemus terveydenhuollonalalta.

Aloitin laitoshuollossa (sairaala-apulaisena) Sitten hoivatehtävissä (kylvettäjänä). Sen jälkeen välinehuollossa (välinehuoltajana) ja siitä siirryin vanhusten avohoitoon, sisätaudeille ja kirurgiaan (perushoitajana).Siirryin naistentauti-synnytyspuolelle opiskeltuani sairaanhoitaja- kätilöksi.

Palkkaus saatetaan vastamaan koulutusta ja työn vaativuutta

Palkka.png

Palkkaus on saatettava vastaamaan koulutusta. Nykyisin  AMK tutkinnon koulutusaika on 3,5-4,5 vuotta, koulutuksesta riippuen. Esimerkiksi kätilökoulutuksen kesto on tuo 4,5 vuotta ja keskimääräinen alkupalkka noin 2400€/kk .Peruspalkka ei tästä paljoakaan nouse työvuosien kuluessa.

Peruspalkka on se millä pitää tulla toimeen, myös pääkaupunkiseudulla

.

Verrattaessa tätä miesvaltaisen 4 vuotta  kestävään  AMK insinööritutkinnon

suorittaneen keskimääräisen alkupalkkaan ,joka on yli 3000€.

Bussinkuljettajan alkupalkka on 2300-2530€/kk paikkakunnasta riippuen

(Lähde www.akt.fi)

 

Koulutusaikaan ja työn vaativuuteen nähden voidaan siis todeta terveydenhuollon alan ammattilaisten olevan yhä palkkakuopassa. Tehy neuvottelee muutoksen saamiseksi ja askel kohti tätä on otettu alan oman SOTETES sopimusta tavoitellen. Se astuu voimaan syyskuunalussa 2021.Palkkaneuvotteluissa on edistytty  pienin askelin, mutta neuvottelut jatkuvat tavoiteltaessa kunta-alan palkkatasa-arvoa. Neuvottelukierroksesta ennustetaan vaikeaa. Taloustilanteen vuoksi valtiovallan,  rahassa mitattavat, kannustimet ovat välttämätön edellytys SOTE alan elinvoimalle ja ammattitaidon arvostukselle.(Lähde.www.tehy.fi )

Alan työhyvinvointia vahvistetaan ja johtajuuskulttuuria muokataan palvelevaksi johtajuudeksi

Palveleva_johtaminen.png

Tärkeänä työyhteisöissä olen pidän kollegoitten yhdenvertaista kohtelua ja johdon joustavuutta. Alan työhyvinvointia tulee vahvistaa ja johtajuuskulttuuria kehittää palvelevaksi johtajuudeksi. Tällaisella johtamisella on tutkimusten mukaan selkeä yhteys työn imuun.

Palveleva johtajuus Kiteytyy kolmeen ulottuvuuteen: empatiaan ja tunneälykkyyteen, kasvun ja menestyksen tukemiseen sekä johtajan käsitteellisiin taitoihin ja pätevyyteen.”

 

Luottamus rakentuu avoimen viestinnän  ja vuorovaikutukseen Palvelevan johtajuuden vaikutukset näkyvät työntekijöiden menestymisenä ja kehittymisenä, organisaation menestymisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttavuutena. Tehyn tarkoituksena on vaikuttaa näihin kaikkiin asioihin, jotta alan pitovoima ja säilyisi ja vetovoima lisääntyisi ja  saisimme arvoa ammattitaidollemme.(lähde Elisa Jokinen. Johtaminen palveluna: palvelevan johtajuuden ulottuvuudet ja ilmeneminen. Kandidaattitutkinnon tiivistelmä. Aalto-yliopisto. www.aalto.fi)

Korona ajan vaikutukset työhyvinvointiin ja palkkaan

Paivi_tyoturvallisuus.png

Korona aikana tartuntojen ennaltaehkäisy on tärkeä osa työturvallisuutta. Kuka tahansa potilaista, tukihenkilöistä työryhmän jäsenistä voi olla tartunnan lähde. On myös tärkeää, että he käyttävät hengityssuojainta. Korona vuoden aikana epävarmuutta ovat luoneet suojainten käytön muuttuva ohjeistus ja ohjeistuksen suositukset.   

 

Vuoden 2020 aikana ei Koronapotilaita hoitaville maksettu erilliskorvauksia. TEHY on neuvotellut niitä aktiivisesti ja  HUS tasolla ja työnantaja on päätynyt maksamaan 1.3-31.5.2021 välillä kannustinlisän nimellä 150€/kk. Tämä ei vielä tyydytä meitä tehyläisiä ja ymmärrettävää niin. Jakolaskulla voidaan todeta, että 150€/20 työpäivää/kk saadaan päiväkohtaiseksi korotukseksi 7,50€  joten luonnollista on että arvo ammattitaidolle jää toteutumatta.

 

HUS on varautunut pääsiäisen aikaan niin että tarjoaa keskeyttävälle tai peruvalle 450€,n kertakorvauksen. Näin ollen se on alle viidesosa peruspalkasta. Tämä koskee myös viranhaltijoita, jolloin kertakorvaus enimmäkseen kohdistuu heille, sillä kenttätyössä, suorittavalla tasolla, toimen haltioilla ei pääsiäisen aikaan tai muina juhlapyhinä lomia yleisesti ole myönnetty.

Tehyläisten yrittäjien ja ammatin- harjoittajien yritystoimintamahdollisuuksia tuetaan

Paivi_yritystoiminta.png

Olen myös toiminut vuodesta 2006 imetysneuvojana toiminimiyrityksessäni Mammaliina. Sen kautta olen tehnyt kotikäyntejä ja kouluttanut terveydenhuoltoalan ammattilaisia imetysohjaajiksi.

​Erityisen tärkeänä koen, että Tehyläisten yrittäjien ja 

ammatinharjoittajien yritystoimintamahdollisuuksia 

Yli 1200 Tehyläistä toimii yrittäjinä ja ammatinharjoittajina. Yrittäjien asemasta pitää tulevassa  SOTE sopimuksessa neuvotella niin ,että työnantaja takaa mahdollisuuden sivutoimiseen yrittäjyyteen työaikajoustoilla ja sitä kautta kannustaa päätoimiseen terveydenhuollon alan yrittäjyyteen, mikä osaltaan edistää palvelujen hinnoittelua  saatavuutta ja laatua sekä nostaa  ammattitaidon arvoa.

Yrittäjäjäjaostolla on oma Facebook ryhmä https://www.facebook.com/groups/tehynyrittäjäjaosto/

Harrastuksena purjehdusta ja politiikkaa

Paivi_purjehtiminen.png

Asun Helsingissä ja perheeseeni kuuluu mieheni ja aikuiset tyttäret puolisoineen sekä pieni tyttären tytär. Kesäisin perheen yhteinen harrastus on purjehdus. Harrastan  myös  lukemista ja liikuntaa.


Politiikka on intohomoinen harrastukseni poliittinen luottamustoimeni on Helsingin kaupungin 
yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenyys.

Päivi Kiili

Tehyn valtuustovaalit 29.3.-21.4.2021