Kätilöistäkö kahden kerroksen väkeä?


Ylellä esitetyssä, 8 myyttiä työstä sarjassa, kansanedustaja Susanna Koski (kok) lausui, että Suomessa pitäisi sallia nykyistä suuremmat palkkaerot! Ohjelmassa haastateltiin kätilöitä Kosken ja kätilöliiton puheenjohtajan Millariikka Rytkösen luotsaamana.

Ohjelman kätilöt kannattivat eritasoista palkkausta kätilöille

Ajatus sinänsä voi olla kannatettava. Jäin silti pohtiman mihin tällainen tulospalkkaus perustuu ja kuka määrittelee ”hyvän kätilön” kriteerit. Määritteleekö työnantaja tai jokin tietty ryhmä nuo ominaisuudet? Miten paljon vaikuttaa ns. pärstäkerroin? Määritelläänkö ne yhdessä työyksikön jäsenten kesken niin, että jokainen työyksikön jäsen voi tasapuolisesti ottaa osaa päätöksentekoon? Miten osaaminen, kouluttautuminen, joustavuus, perhetilanne, sairastavuus ja muutokset näissä osa-alueissa huomioidaan?

Palkitsemisjärjestelmän vaikutus työhyvinvointiin

Millaisia vaikutuksia palkitsemisjärjestelmällä on keskinäiseen kilpailuun, tiimityön onnistumiseen ja työhyvinvointiin? Terveydenhuollon alalla sairastetaan osittain stressiperäistä syöpää, tules-sairauksia, sydän- ja verisuonitauteja sekä mielenterveyden häiriöitä suhteellisesti enemmän, kuin monilla muilla aloilla. Miten kilpailu lisää stressiä ja sen myötä sairastavuutta?

Kilpailun vaikutus tehokkuuteen

Toki terve kilpailu saattaa lisätä tehokkuutta, mutta kuka takaa terveen kilpailun toteutumisen ? Nykyisinkin synnytyssairaaloissa annetaan pieniä henkilökohtaisia palkanlisiä ja erilaisia kertaluontoisia palkkioita, joten palkkaerot ovat jo todellisia.

Ohjelmassa haastatellut, käsittääkseni synnytyssalikätilöt, olisivat valmiita maksamaan suurempaa palkka synnytyssalityöstä kuin vuodeosastotyöstä. Mielestäni tämä suoraviivainen vertailu on vanhakantaista, sillä on lapsivuodeosastoja, naistentautien osastoja ja poliklinikoita, joilla työn vaativuus on joidenkin synnytyssalien työn vaativuutta vastaavaa.

Toisen työn arvostaminen

Arviot pitäisi suorittaa yksikkökohtaisesti, eikä osastojen nimikekohtaisesti. Mielelläni näkisin, että erilaisissa yksiköissä työskentelevät kätilöt osaisivat arvostaa toistensa työtä. Kätilöliiton jäsenmäärä on n. 4300 ammattilaista. Nykyisessä työmarkkinatilanteessa en näe etuja erottautua liitossa kahden kerroksen väeksi.

Kuka on lopulta valmis pienentämään palkkaansa toisen hyväksi?

Lopuksi vielä. Kaikki ohjelmaan osallistuneet kätilöt kannattivat palkkaerojen kasvua. Kuitenkin vain kaksi oli valmis pienentämään omaa palkkaansa ”pätevämmän" kollegansa hyväksi.

Ohjelma on katsottavissa YLE Areenassa: 8 myyttiä työstä (Jakso 1)

Uusimmat kirjoitukseni
Arkisto
Asiasanat